Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj MRS, z.s., pobočný spolek č. 46 - 80
REVÍR
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek ve Veverské Bítýšce
A K T U Á L N Ě
Konec nouzového stavu
Od 12.4.2021 není omezen pohyb osob mezi okresy, na ryby je tedy možné vyjet i mimo okres.
S konce nouzového stavu je zárověň možné pořádat zkoušky pro získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku. Nejbližší zkouška v našem spolku je naplánovaná na 24.4.2021 v 9:00 v klubovně na ostrůvku.
Činnost v nouzovém stavu od 1.3.2021
Po výkladových peripetiích a konzultacích s MZe ČR, MZ ČR, KHS a ČRS sekretariátem MRS v krátkosti přinášíme možnosti rybolovu v období nouzového stavu od 1.3. do 21.3. 2021:
  • Lov ryb - aktuálně je povolen lov ryb udicí pouze v místě bydliště rybáře (tedy v katastru obce). Noční zákaz vycházení se výkonu rybářského práva netýká, je tedy možné lovit po celou povolenou denní dobu lovu (od 5 do 22hod). Pro členy jsou informace aktualizovány na www.mrsbrno.cz, další info na: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/
  • Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku: výjimka je umožněna i dle posledního Usnesení vlády č. 243 ze dne 2.3.2021 viz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243.pdf, - bod 2., odst. c), písm. v) : „dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti“. Zkoušek se mohou zúčastnit i uchazeči z jiných okresů.
Termín zaplacení čl. příspěvku posunut do 30.4.2021
Hlasováním Svazového výboru per rollam začátkem 2021 bylo schváleno mimořádně pro rok 2021 prodloužení doby pro úhrady členských příspěvků členů MRS, z.s. do 30.4.2021.
Rybářské zkoušky - aktualizováno
Termíny pro ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku (zkouška na první rybářský lístek):
  • 14.2.2021
  • 14.3.2021
  • 24.4.2021
  • 29.5.2021
První uchazeči vždy od 9.00 hod.
Vzhledem k omezením souvisejících s nouzovým stavem jako je:
  • Omezit množství osob na nezbytně nutný počet s ohledem na podmínky pro vykonání zkoušky.
  • V průběhu zkoušky zajistit dodržování všech bezpečnostních opatření (doporučujeme v průběhu zkoušky používání respirátorů třídy FFP2 a KN95).
  • Umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů.
  • Zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu.
Je nutné kontaktovat pověřeného funkcionáře, kteří sdělí uchazečům čas zkoušky. Tel. 737 875 246.
Sumáře můžete zaslat i elektronicky
Sumář si můžete stáznout ZDE a po vyplnění nám jej zaslat na e-mail sumar@mrsvb.cz.
Prodej povolenek pro 2021 - aktualizace
Povolenky budou vydávány od 2.1.2021, 9:00 z okna místnosti pro výdej povolenek směrem ke hřišti. Dvůr a klubovna budou pro vstup veřejnost uzavřeny. Na parapetu okna bude přihrádka, do které umístíte své staré doklady a finanční hotovost (čl. příspěvek, povolenka, další). Obsluha přes okno doklady a hotovost vyzvedne a po vystavení nových dokladů je umístí zpět do přihrádky, odkud si je zase vyzvednete.
Pře čekání ve frontě dodržujte rozestupy a mějte roušky.
Děkujeme.
Zrušení rybářských kroužků do 3.11.2020 bez náhrady
V souvislosti s nařízením Vlády z 12.10.2020 jsou všechny rybářské kroužky do 3.11.2020 bez náhrady zrušeny. S žádostmi o poskytnutí dalších informací se, prosím, Informujte u vedoucích kroužků.
Dotazník: Jaké funkce byste uvítali v rybářském informačním systému?
v současnosti probíhají intenzivní práce na vzniku rybářského informační systému, který bude sloužit jako podpůrný nástroj nejen pro organizační složky ČRS a MRS, ale také pro členy – rybáře. Aktuálně jsou na programu analýzy jednotlivých funkcionalit a rádi bychom Vás požádali o poskytnutí nápadů a návrhů na další funkcionality vznikajícího systému. Jeho prostřednictvím bude probíhala nejen evidence členské základny a prodej povolenek, ale také veškerý informační servis týkající se revírů a rybochovných zařízení, zarybňování, statistik úlovků, sportovní agendy a řady dalších oblastí rekreačního rybolovu i hospodaření na svěřených revírech. Součástí rybářského informačního systému je plánována také mobilní aplikace pro členy. Na přípravě systému se aktivně podílí zástupci všech územních svazů Českého rybářského svazu, Moravského rybářského svazu i řady místních organizací a pobočných spolků. Protože rybářský informační systém musí sloužit v první řadě rybářům, rádi bychom Vás požádali o spolupráci vyplněním dotazníku, ve kterém můžete dávat náměty na vylepšení i navrhovat nové funkcionality. Dotazník je plně anonymní !!! Předem děkujeme za Váš čas a ochotu se zapojit do přípravy systému.
Dotazník: zde.
Dětský rybářský kroužek
Úvodní setkání dětí, které se chtějí přihlásit do rybářského kroužku, proběhne 2.3.2020 v 15:00 v klubovně Na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce.
Návrh programu Výroční členské schůze 2020
8.3.2020 v 9:30 proběhne v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce výroční členská schůze našeho pobočného spolku. Předkládáme členské základně k doplnění navrhovaný program schůze, který lze stáhnout zde.
Prodej povolenek na 2020
Bude zahájen v SOBOTU 4.1.2020 od 9.00 do 12.00 na Ostrůvku v klubovně PS Veverská Bítýška.
Rybářské zkoušky 2020
Konají se v termínech 19.1.2020, 16.2.2020, 15.3.2020 a 10.5.2020, vždy od 9:00 v kubovně Na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce. Zkoušky v termínech 15.3. a 10.5. se budou konat pouze po předchozí telefonické domluvě.
Ceny čleských známek a povolenek pro rok 2020
Na IX. Sjezdu MRS, z.s. v Blansku na podzim 2019 bylo, kromě jiného, rozhodnuto o zrušení brigádnické povinnosti pro členy MRS, z.s. Zároveň bylo rozhodnuto o navýšení plné členské známky o 800,- Kč a o zavedení udržovacího členství pro ty, kteří si v daném roce nebudou brát povolenku.
Nové ceny členství a ceny povolenek pro rok 2020 naleznete zde.
Rozdíly mezi ČRS a MRS
Vzhledem k tomu,že se množí dotazy,jak to je s chytáním na krmítko(srkačku), míra okouna apod., podotýkáme, že platí bližží podmínky MRS s dodatkem pro rok 2019 (žádná novela zákona nevyšla, byly jen upraveny podmínky pro ČRS.)

Uvádíme nejpodstatnější rozdíly
ČRS MRS
míra okouna 15 cm nemá míru
podběrák je součástí povinné výbavy není, ale je povinnost zacházet s rybou šetrně
míra lipana 40 cm 30 cm
zákaz používání vylovovacího háku (gafu) při vylovování ryb o velké hmotnosti gaf možno použít
2 ks kapra 1 kus kapra
zákaz lovu ryb na srkačku (krmítko,ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem) toto ustanovení nemá

 
VYDÁVÁNÍ POVOLENEK 2021
Prodej povolenek na rok 2021 bude zahájen v sobotu 2.1.2020 od 9.00 do 12.00 na Ostrůvku v klubovně PS. Více
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Výroční členská schůze 2021 - zatím nevíme, jestli, případně za jakých podmínek, se bude konat.
PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ
Školení zájemců o sportovní rybolov probíhá vždy po telefonické domluvě na tel. 737 875 246, pan Konečný.
ORGANIZOVÁNÍ BRIGÁD
Po telefonické domluvě na tel č. 702 336 548, pan Vařejka.
  Poslední aktualizace: 11.4.2021
Database CZ, spol. s r.o. VoIP telefonní ústředny SEVIO call centrum Profesionální hlásky do ústředen Školení operátorů call centra O společnosti Database CZ, spol. s r.o. Database CZ, spol. s r.o. - reference Database CZ, spol. s r.o. - kontakt Database CZ, spol. s r.o. - aktuality SEVIO call centrum SEVIO Agent - komponenta pro operátory SEVIO Panel - komponenta pro správce ústředny SEVIO WEB - rozhraní pro ovládání systému SEVIO - reference