Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj MRS, z.s., pobočný spolek č. 46 - 80
REVÍR
Výdej povolenek
Než si půjdete pro povolenku, zkontrolujte platnost rybářského lístku. Požádat o nový můžete na obecním úřadě. Postup naleznete ZDE.
Povolenky se vydávají v klubovně Na ostrůvku ve Veverské Bítýšce. Prodej povolenek na rok 2021 bude zahájen v sobotu 2.1.2021 od 9:00 do 12:00 na Ostrůvku v klubovně PS. Dále pak pravidelně v měsíci LEDNU až ÚNORU.
Povolenky budou vydávány z okna místnosti pro výdej povolenek směrem ke hřišti. Dvůr a klubovna budou pro vstup veřejnost uzavřeny. Na parapetu okna bude přihrádka, do které umístíte své staré doklady a finanční hotovost (čl. příspěvek, povolenka, další). Obsluha přes okno doklady a hotovost vyzvedne a po vystavení nových dokladů je umístí zpět do přihrádky, odkud si je zase vyzvednete.
Při čekání ve frontě dodržujte rozestupy a mějte roušky.
Termín Den Hodina
2.1. sobota 9:00 až 12:00
4.1. - 23.1. pondělí 16:30 až 19:00
středa 16:30 až 19:00
sobota 9:00 až 12:00
23.1. - 17.2. středa 16:30 až 19:00
sobota 9:00 až 12:00
19.2. - 3.3. pondělí 16:30 až 19:00
středa 16:30 až 19:00
sobota 9:00 až 12:00
březen, duben sobota 9:00 až 12:00
Prodej povolenek končí v sobotu 10. dubna 2021 (včetně). Dále jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě 723 335 442. Doporučujeme koupit povolenku během úředních hodin bez problémů.
Dle stanov MRS kdo nezaplatí čl. příspěvek do konce února, není od března členem MRS. Pokud bude chtít dále chytat, je povinen zaplatit zápisné ve výši 1000,- Kč stejně jako nový člen. Jedná se o dospělé a mládež 15-18 let. Ke koupi nové povolenky je nutné mít s sebou členský průkaz a platný rybářský lístek vydaný odborem živ.prostředí MěÚ. Noví členové a členové s plně vylepeným čl.průkazem musí mít 1ks aktuálního fota.
Ke koupi nové povolenky vezměte s sebou členský průkaz a PLATNY rybářský lístek vydaný Mě. úřadem. Noví členové jednu aktuální fotku.
Každý držitel povolenky si odpovidá za správnost ůdajů ve svých dokladech!
Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro rok 2021
Pro rok 2021 platí níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS, z.s. a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).
1) Členské příspěvky
kategorie cena pro MO pro sekretariát MRS
Členská 1250,- Kč 1035,- Kč 215,- Kč
Clenská udržovací 450,- Kč 235,- Kč 215,- Kč
Mládež 200,- Kč 70,- Kč 130,- Kč
Plnou členskou známku hradí všichni členové, kteří si berou v daném roce povolenku. Tedy i důchodci a mládež od 15 do 18 roků.
Člen, který si v daném roce nebude brát povolenku, může uhradit pouze členskou udržovací známku. Jestliže se ale v průběhu roku rozhodne vzít si povolenku, musí uhradit plnou cenu členské známky. V tomto případě se předchozí úhrada členské udržovací známky nevrací a člensví jej bude stát součet ceny plné členské známky a udržovací členské známky.
Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, z.s.. V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné.
2) Zápisné
kategorie cena
dospělí a mládež 15 - 18 let 1000,- Kč
mládež do 15 let 0,- Kč
3) Ceny povolenek pro členy MRS a ČRS
První rok je povolenka pro nového člena - mládež zdarma, další rok již mládež platí cenu dle platného ceníku. Zdarma je pouze jedna povolenka. Kupuje-li si mládež obě povolenky, zdarma obdrží pouze jednu z nich dle vlastní volby.
Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP a studující do 26 let věku dle ročníku narození.
Manipulační poplatek nevybíráme. Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát smluvním prodejcům i PS MRS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.
Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 950,- 3600,- 1000,- 3700,-
Poloviční 500,- 500,-
Měsíční 650,- 650,-
Týdenní 400,- 400,-
Denní 150,- 150,-
Mládež 300,- 300,-
4) Brigády
Brigády byly IX. sjezdu MRS, z.s. v Blansku zrušeny. Rozhodnutí platí od 1.1.2020.
Všeobecné
 • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku.
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • Povolenky jsou barvy tyrkysové (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy), oranžové (mimopstruhová pro nečleny) a žluté (pstruhová pro nečleny).
 • PS MRS není povinen zajišťovat pro nečleny zkoušky potřebné pro vydání prvního rybářského lístku.
 • PS MRS smí prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům.
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům.
 • VYDÁVÁNÍ POVOLENEK 2021
  Prodej povolenek na rok 2021 bude zahájen v sobotu 2.1.2020 od 9.00 do 12.00 na Ostrůvku v klubovně PS. Více
  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
  Výroční členská schůze 2021 - zatím nevíme, jestli, případně za jakých podmínek, se bude konat.
  PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ
  Školení zájemců o sportovní rybolov probíhá vždy po telefonické domluvě na tel. 737 875 246, pan Konečný.
  ORGANIZOVÁNÍ BRIGÁD
  Po telefonické domluvě na tel č. 702 336 548, pan Vařejka.
    Poslední aktualizace: 11.4.2021
  Database CZ, spol. s r.o. VoIP telefonní ústředny SEVIO call centrum Profesionální hlásky do ústředen Školení operátorů call centra O společnosti Database CZ, spol. s r.o. Database CZ, spol. s r.o. - reference Database CZ, spol. s r.o. - kontakt Database CZ, spol. s r.o. - aktuality SEVIO call centrum SEVIO Agent - komponenta pro operátory SEVIO Panel - komponenta pro správce ústředny SEVIO WEB - rozhraní pro ovládání systému SEVIO - reference